sapanapro

sapanapro sử lý bá dược liệu chuyển sang thành phân bón quay về vườn nhân giống và trồng cây thuốc để giải quyết tác động môi trường giảm chi phí đầu tư và quây vòng sản xuất một cách bền vững và hiệu quả.

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons
Read previous post:
Sinh viên Mahidol – điều tra tài nguyên cây thuốc tại Tả Phìn

Ngày 13-16 tháng 7 năm 2017, các bạn sinh viên trường đại học Mahydol với sự hướng dẫn của các...

Close