Chuyển tới nội dung

Giới Thiệu

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Các Sản Phẩm Bản Địa Sa Pa được thành lập vào ngày 02-11-2016, với thành phần cổ đông phần lớn là các hộ gia đình người dân tộc Dao Đỏ trong xã Tả Phìn. Cho tới nay, công ty đã đi được một chặng đường dài với những thành quả to lớn, góp phần xóa đói giảm nghèo và từng bước khẳng định vị thế trong nước và quốc tế.

Show Buttons
Hide Buttons