Chuyển tới nội dung

Sự Ra Đời Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Các Sản Phẩm Bản Địa Sapa – SAPANAPRO

4 1
Rate this post

Công ty cổ phần kinh doanh các sản phẩm bản địa Sapa – SAPANAPRO là doanh nghiệp cộng đồng của người Dao Đỏ tại xã Tả Phìn. Được thành lập từ năm 2007, cho tới nay, công ty đã đi được một chặng đường dài với những thành quả to lớn, góp phần xóa đói giảm nghèo và từng bước khẳng định vị thế trong nước và quốc tế.

[su_youtube url=”https://youtu.be/whpBPRzTuqE” autoplay=”no”]

Tả Phìn trước đây vốn là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Sa pa, dân tộc thiểu số 95%hơn 40% hộ đói nghèo. Năm 2003, khởi đầu từ một nghiên cứu về bài thuốc tắm của người Dao đỏ của các giáo sư, tiến sĩ của trường Đại học Dược Hà Nội, Hội phụ nữ xã Tả Phìn đã đề nghị các nhà khoa học hỗ trợ người dân xây dựng một cơ sở tắm tại xã. Năm 2006, huy động vốn của người dân (công lao động, gỗ, mặt bằng sử dụng đất, tiền của), và tri thức của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Dược Hà Nội, công ty cổ phần kinh doanh các sản phẩm bản địa Sapa chính thức được thành lập.

Quá trình phát triển:

 • Khi đu t mt nghiên cu v bài thuc tm người Dao đ ca các thy Trường Đi hc Dược Hà Ni (năm 2003)
 • Hi ph n xã T Phìn đ ngh các nhà khoa hc h tr xây dng mt cơ s tm ti xã
 • T Phìn là mt xã vùng sâu vùng xa ca huyn Sa pa, dân tc thiu s 95%hơn 40% h đói nghèo.
 • Din tích rng thu hp, đ che ph ch còn 35%, bài thuc tăm gia truyn ca tra ông đá có t lâu đ.
 • Xây dng công ty năm 2006:
  1. Người dân góp: Tin, công lao đng, g, mt bng (s dng đt): Chuyn thành c phn
  2. Các thy góp: Công lao đng, nghiên cu: Chuyn thành c phn
 • Chính thc ra mt hot đng: Đu năm 2007
 • Công ty hot đng theo mô hình “Doanh nghip Cng đng: Ban đu có 14 h gia đình người dân tc Dao Đ tham gia, đến nay công ty đã có 105 h nông dân nghèo dân tc Dao Đ và Hmông là c đông
 • Sn phm được công b tiêu chun cht lượng:
 • Các sn phm ca công ty được nghiên cu bi Trường Đi hc Dược HÀ NÔI và được đăng ký theo quy đnh ca B Y tế, công b tiêu chun cht lượng cơ s

S tham ra ca các nhà khoa hc:

 • B môn Thc vt Trường Đi hc Dược Hà Ni. Tư vn v:
 • Hình thành công ty
 • Nghiên cu phát trin sn phm mi
 • Xây dng tiêu chun cht lượng
 • Kết ni các đi tác, truyn thông
 • Đào to nhân lc
 • Các sn phm chính ca Công ty bao gm:
  • Sn phm tiêu dùng: Dòng Daospa:
   • Tm: DAOSPA MAMA; DAOSPA RELAX, DAOSPA Lady;
   • Ngâm chân: DAO’SPA – SALUS
   • Xông: DAO’SPA AROMA
  • Dch v tm ti T Phìn: Khách hàng được tri nghim và mua sn phm

Tham gia của cộng đồng

 • To ngun: Trng trt và thu hái t rng h
  • Do các c đông thc hin ti rng ca mình
  • Công ty mua dược liu tươi t các h này vi giá luôn cao hơn bán ra ngoài
 • Chế biến, chiết xut bán thành phm:
  • Thc hin tp trung ti công ty theo quy trình
 • S h nông dân nghèo tham gia Công ty ngày mt tăng (t 14 h lên 105 h sau 10 năm);

 

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Show Buttons
Hide Buttons